Η Πρόκληση του Αριστοτέλη!!

Η Πρόκληση του Αριστοτέλη!!

Ο Αριστοτέλης ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και επιστήμονας που γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής στη βόρεια περιφέρεια της κλασικής Ελλάδας. Σε ηλικία 17 ετών εισέρχεται στην Ακαδημία του Πλάτωνα, στην Αθήνα, όπου παραμένει έως τα 37 του έτη. Εκεί συνδέεται τόσο με τον ίδιο τον Πλάτωνα όσο και με τον Εύδοξο, τον Ξενοκράτη και άλλους στοχαστές.

Με τα παρακάτω του λόγια :

Ο καθένας μπορεί να θυμώσει -αυτό είναι εύκολο. Αλλά το να θυμώσει κανείς με το σωστό άτομο, στο σωστό βαθμό και στη σωστή στιγμή, για τη σωστή αιτία και με το σωστό τρόπο -αυτό δεν είναι εύκολο. 

Θέλει να εξηγήσει ότι πίσω από κάθε άσχημη και παρατραβηγμένη ενέργεια ενός ανθρώπου κρύβεται μια προηγούμενη ενέργεια του πραγματικού "αφανή" θύτη την οποία ο πρώτος δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί με το σωστό τρόπο ώστε να βάλει στη θέση του τον πραγματικό υπαίτιο.

Ο καθένας μπορεί να θυμώσει -αυτό είναι εύκολο. Αλλά το να θυμώσει κανείς με το σωστό άτομο, στο σωστό βαθμό και στη σωστή στιγμή, για τη σωστή αιτία και με το σωστό τρόπο -αυτό δεν είναι εύκολο

Κατηγορία Γνώσης
Συγγραφέας - Δημιουργός